Thursday, April 14, 2011

Mylyn + JIRA -- instalacja i konfiguracja connectora w Eclipse

Celem tego posta jest możliwie zwięzłe przedstawienie od początku do końca procesu instalacji JIRA-connectora dla Mylyn w Eclipse.

Założenia wstępne


Używasz Eclipse 3.6.
Używasz JIRA v 4.0.* lub 4.1.*Instalacja

Install Available Software w Eclipse;
Work with: http://update.atlassian.com/atlassian-eclipse-plugin/e3.6

W oknie wyboru oprogramowania wybierz do instalacji tylko to, co jest Required lub Recommended (w szczególności: Atlassian Connector), resztę możesz śmiało zignorować.

Konfiguracja

Otwórz widok "Task List" (Alt+Shift+Q, K)Rozwiń menu z "bialej kartki" (guzik najbardziej po lewej) i wybierz "add repository".Wybierz JIRA i Next.W polu Server wpisz adres do Twojej JIRE (np. https://twoja.firma.com/jira), uzupełnij pozostałe dane i wybierz Finish (możesz też sprawdzić poprawność wprowadzonych danych używając "Validate Settings").

Mierzenie czasu

Window --> Preferences --> Tasks (lub Mylyn):
zaptaszkuj:
"Track time spent within Eclipse when a task is active"
"Enable inactivity timeouts"

To tyle podstawowej konfiguracji.


Ważne skróty klawiszowe :
Ctrl+Shift+Alt+right arrow
Ctrl+Spacja --> "górne propozycje" pochodzą z kontekstu.


Czytaj więcej:
Mylyn 2.0, part I: Integrated task management
Mylyn 2.0, part II: Automated context management

No comments:

Post a Comment