Tuesday, April 26, 2011

SpringIDE 2.6.0 dla Eclipse - problem z org.apache.xerces.impl.dv.DVFactoryException

W SpringIDE 2.6.0 jest bug, na który łatę trzeba pobrać stąd, używając zwykłego mechanizmu instalacji w Eclipse (Help -> Install New Software).

http://dist.springsource.com/release/TOOLS/patches/e3.6

Po instalacji na moim Eclipse 3.6.0 Helios SpringIDE ruszył :-)

No comments:

Post a Comment