Sunday, March 8, 2009

Java -- tricks

Drobne tricki niespotykane w C++:

1. inicjalizacja atrybutów klasy: jak wiadaomo bywa to problematyczne. Ale jest magiczny trick

class Spoon {
static int i;
static {
i = 47;
}
}


który można również zastosować dla niestatycznych atrybutów.

2. metoda finalize() jest wywoływana _przed_ zebraniem przez Garbage Collector. Nie można nią więc czyścić elementu z ekranu (trzeba to zrobić manualnie), ale można np. sprawdzić czy obiekt został wyczyszczony (i znaleźć tym sposobem ew. pluskwiaka
).

Źródło: Thinking in Java 3rd edition

No comments:

Post a Comment