Saturday, February 7, 2009

Locale w Javie

Statyczna metoda String.format() zawsze zwraca wynik w aktualnych (dla JVM) localsach (źródło: sun).
Można je wprawdzie zmienić używając metody setDefault() z klasy java.util.Locale, ale zwykle nie będzie to najładniejsze rozwiązanie.

W takim wypadku lepiej użyć klasy Formatter i metody format().

No comments:

Post a Comment